Nasehat tentang ketaatan dan keistiqomahan

Bismillah..

Al-Hasan Al-bashry rahimahullahu berkata:

” Tidaklah seorang hamba meyakini adanya AL-JANNAH (SURGA) dan AN-NAAR (NERAKA), kecuali pasti dia akan menjadi seorang hamba yang khusyuk kepada-NYA, menghinakan diri dihadapanNYA, istiqomah dalam ketaatan, dan merasa cukup dengan apa yang ALLAH berikan kepadanya sampai datang padanya kematian (Kitabul Yaqin, Ibnu Abid Dunya)